Sambata, 20 Aprilie 2024

Spitalul Bolintin


Spitalul Orasenesc Bolintin Vale, este amplasat in zona de nord a judetului Giurgiu. Profilul de activitate al spitalului este asistenta medicala spitaliceasca continua si de zi pentru pacienti de tip acut si asistenta medicala ambulatorie specialitati clinice si paraclinice, deservind o populatie de circa 90 mii locuitori, dispersati pe raza a 15 localitati. Regimul de lucru este de 24 ore/zi, 365 zile/an.

Buget VC 2014

 

SPITALUL ORASENESC BOLINTIN VALE

JUDETUL GIURGIU

           

 

 

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI2014

 

Nr.crt

Capitol

Subcap.

Paragraf

Denumirea indicatorilor

Credite de angajament an 2014

Prevederi an2014

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

1

     

TOTAL VENITURI PROPRII

8,503

8,503

4,046

1,990

2,006

461

2

     

I. VENITURI CURENTE

7,229

7,229

2,772

1,990

2,006

461

3

     

C. VENITURI NEFISCALE

7,229

7,229

2,772

1,990

2,006

461

4

30

   

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE

1

1

1

0

0

0

5

 

05

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

1

1

1

     

6

 

50

 

Alte venituri din proprietate

0

         

7

     

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

7,228

7,228

2,771

1,990

2,006

461

8

33

   

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

7,228

7,228

2,771

1,990

2,006

461

9

 

08

 

Venituri din prestări de servicii

213

213

50

53

55

55

10

 

16

 

Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă

0

         

11

 

20

 

Venituri din cercetare

0

0

       

12

 

21

*)

Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)

6,190

6,190

2,532

1,619

1,798

241

13

     

din servicii medicale spitaliceşti

4,750

4,750

1,568

1,451

1,588

143

14

     

din servicii medicale ambulatoriu specialitate

330

330

78

72

90

90

15

     

din program sanatate

357

357

133

96

120

8

16

     

din servicii medicale spitalicesti si programe de sanatate aferente anului precedent incasate in anul curent

753

753

753

     

17

 

30

 

Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat

645

645

181

218

127

119

18

 

31

 

Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

80

80

8

0

26

46

19

 

32

 

Venituri din contractele incheiate cu Institutele de medicina legala din sume alocate de la bugetul de stat

0

0

       

20

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi **)

0

0

       

21

37

   

TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE

0

0

0

0

0

0

22

 

01

 

Donaţii şi sponsorizări

0

0

       

23

 

50

 

Alte transferuri voluntare

0

0

0

0

0

0

24

       

0

         

25

     

II. VENITURI DIN CAPITAL

0

0

0

0

0

0

26

39

   

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

0

0

0

0

0

0

27

 

01

 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

0

0

       

28

 

04

 

Venituri din privatizare

0

0

       

29

 

50

 

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

0

0

       

30

40

10

****

OPERATIUNI FINANCIARE

1,274

1,274

1,274

0

0

0

31

   

15

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

1,274

1,274

1,274

     

32

     

IV. SUBVENŢII

100

100

0

100

0

0

33

42

   

Subvenţii de la bugetul de stat

0

0

0

0

0

0

34

 

11

 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale

0

0

0

0

0

0

35

     

Programe naţionale de sănătate

0

0

       

36

     

Investiţii, in condiţiile legii

0

0

       

37

     

Reparaţii capitale

0

0

       

38

     

Acţiuni de sănătate

0

0

       

39

     

Aparatură medicalăşi echipamente de comunicaţii în urgentă

0

0

       

40

     

Alte cheltuieli

0

0

       

41

43

   

Subvenţii de la alte administraţii

100

100

0

100

0

0

42

43

9

 

Subvenţii pentru instituţii publice - Sume alocate din bugetul constituit din contribuţiile (accize) pentru producerea, importul si publicitatea pentruproduse din tutun si alcool

0

0

0

0

0

0

43

     

Actiuni de sanatate

 

0

       

44

     

Infrastructură sanitară

 

0

       

45

     

Dotari

 

0

       

46

     

Programe naţionale de sănătate

 

0

       

47

43

   

Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale

100

100

0

100

0

0

48

 

10

 

Subvenţii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

100

100

 

100

   

49

 

14

 

Subvenţii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

 

0

       

50

                   

51

45

   

Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate

 

0

       

52

Titlu

Articol

Aliniat

II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII ( II.1+ II.2 + II.3 + II.4)

8,503

8,503

4,046

1,990

2,006

461

53

     

01. CHELTUIELI CURENTE

8,138

8,138.0

3,681.0

1,990

2,006

461

54

10

   

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

4,935

4,935

2,066

1,109

1,417

343

55

 

01

 

Cheltuielisalariale in bani

3,590

3,590

1,475

817

1,029

269

56

   

01

Salarii de bază

2,765

2,765

1,130

600

789

246

57

   

02

Salarii de merit

0

0

0

 

0

0

58

   

03

Indemnizaţii de conducere

0

0

0

0

0

0

59

   

04

Spor de vechime

0

0

0

0

0

0

60

   

05

Sporuri pentru condiţii de munca

352

352

143

93

93

23

61

   

06

Alte sporuri

131

131

50

35

46

0

62

   

07

Ore suplimentare

0

0

0

0

0

0

63

   

08

Fond de premii

 

0

0

0

0

0

64

   

09

Prima de vacanţa

 

0

0

0

0

0

65

   

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

 

0

0

0

0

0

66

   

11

Fond aferent plaţii cu ora

333

333

146

87

100

0

67

   

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii

 

0

0

0

0

0

68

   

13

Indemnizaţii de delegare

 

0

0

0

0

0

69

   

14

Indemnizaţii de detaşare

 

0

0

0

0

0

70

   

15

Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă

 

0

0

0

0

0

71

   

16

Alocaţii pentru locuinţe

 

0

0

0

0

0

72

   

30

Alte drepturi salariale in bani

 

9

6

2

1

0

73

 

02

 

Cheltuieli salariale in natură

361

361

179

61

85

36

74

   

01

Tichete de masă

361

361

179

61

85

36

75

   

02

Norme de hrană

0

0

0

0

0

0

76

   

03

Uniforme si echipament obligatoriu

0

0

0

0

0

0

77

   

04

Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa

0

0

0

0

0

0

78

   

05

Transportul la şi de la locul de munca

0

0

0

0

0

0

79

   

30

Alte drepturi salariale in natură

0

0

0

0

0

0

80

 

03

 

Contribuţii

984

984

412

231

303

38

81

   

01

Contribuţii pentru asigurări sociale de stat

718

718

297

169

222

30

82

   

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

32

32

10

8

13

1

83

   

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

181

181

80

39

55

7

84

   

04

Contribuţii de asigurari pt accidente de munca si boli profes.

18

18

7

6

5

0

85

   

05

Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi

0

0

0

0

0

0

86

   

06

Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii

35

35

18

9

8

0

87

       

0

         

88

20

   

TITLUL II BUNURIŞI SERVICII

3,128

3,128.0

1,601.0

860

569

98

89

 

01

 

Bunuri şi servicii

1,129

1,129.2

452.2

377

245

55

90

   

01

Furnituri de birou

24

24

16

2

4

2

91

   

02

Materiale pentru curăţenie

39

39

26

7

4

2

92

   

03

Iluminat, incălzitşi forţă motrică

451

451

236

63

124

28

93

   

04

Apă, canal si salubritate

153

153

55

49

42

7

94

   

05

Carburanţi si lubrifianţi

17

17

15

2

0

0

95

   

06

Piese de schimb

6

6

6

0

0

0

96

   

07

Transport

0

0

0

0

0

0

97

   

08

Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet

38

38

18

7

11

2

98

   

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional

0

0

0

0

0

0

99

   

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare

401

401.2

80.2

247

60

14

100

 

02

 

Reparaţii curente

197

197

92

105

0

0

101

 

03

 

Hrană

117

117

55

26

36

0

102

   

01

Hrană pentru oameni

117

117

55

26

36

0

103

   

02

Hrană pentru animale

0

0

0

0

0

0

104

 

04

 

Medicamente şi materiale sanitare

1,401

1,401

717.8

352

288

43

105

   

01

Medicamente

1,036

1,036.4

579.4

220

215

22

106

   

02

Materiale sanitare

217

217.4

60.4

105

37

15

107

   

03

Reactivi

113

113

50

24

33

6

108

   

04

Dezinfectanţi

34

34

28

3

3

0

109

 

05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

78

78

78

0

0

0

110

   

01

Uniforme si echipament

12

12

12

0

0

0

111

   

03

Lenjerie si accesorii de pat

10

10

10

0

0

0

112

   

30

Alte obiecte de inventar

56

56

56

0

0

0

113

 

06

 

Deplasări, detaşări, transferări

1

1

1

0

0

0

114

   

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

1

1

1

0

0

0

115

   

02

Deplasări in strainatate

0

0

0

0

0

0

116

 

09

 

Materiale de laborator

0

0

0

0

0

0

117

 

10

 

Cercetare-dezvoltare

0

0

0

0

0

0

118

 

11

 

Cărti, publicaţii si materiale documentare

1

1

1

0

0

0

119

 

12

 

Consultanţa si expertiză

0

0

0

0

0

0

120

 

13

 

Pregatire profesională

6

6

6

0

0

0

121

 

14

 

Protecţia muncii

5

5

5

0

0

0

122

 

25

 

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului

0

0

0

0

0

0

123

 

27

 

Tichete cadou

0

0

0

0

0

0

124

 

30

 

Alte cheltuieli

193

193

193

0

0

0

125

   

01

Reclamă şi publicitate

1

1

1

0

0

0

126

   

03

Prime de asigurare non-viaţă

0

0

0

0

0

0

127

   

04

Chirii

0

0

0

0

0

0

128

   

09

Executarea silită a creanţelor bugetare

0

0

0

0

0

0

129

   

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

192

192

192

0

0

0

130

30

   

TITLUL III DOBÂNZI

0

0

0

0

0

0

131

 

03

 

Alte dobânzi

0

0

0

0

0

0

132

   

05

Dobânzi la operaţiunile de leasing

0

0

0

0

0

0

133

56

   

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

0

0

0

0

0

134

57

   

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

0

0

0

0

0

0

135

 

01

 

Asigurari sociale

0

0

0

0

0

0

136

 

02

 

Ajutoare sociale

0

0

0

0

0

0

137

   

01

Ajutoare sociale in numerar

0

0

0

0

0

0

138

   

02

Ajutoare sociale in natura

0

0

0

0

0

0

139

   

03

Tichete de cresa

0

0

0

0

0

0

140

   

04

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

0

0

0

0

0

0

141

59

   

TITLUL XALTE CHELTUIELI

75

75

14

21

20

20

142

 

01

 

Burse

75

75

14

21

20

20

143

70

   

CHELTUIELI DE CAPITAL

365

365

365

0

0

0

144

71

   

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

365

365

365

0

0

0

145

 

01

 

Active fixe

365

365

365

0

0

0

146

   

01

Construcţii

0

0

0

0

0

0

147

   

02

Maşini, echipamente si mijloace de transport

0

0

0

0

0

0

148

   

03

Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale

0

0

0

0

0

0

149

   

30

Alte active fixe

365

365

365

0

0

0

150

71

03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

0

0

0

0

0

0

151

     

din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE

0

0

0

0

0

0

152

71

01

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

0

0

0

0

0

0

153

   

03

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale

0

0

0

0

0

0

154

   

30

Alte active fixe

0

0

0

0

0

0

155

81

   

Rambursari de credite

0

0

0

0

0

0

156

 

02

 

Rambursari din credite interne

0

0

0

0

0

0

157

   

03

Rambursarea imprumuturilor din bugetul de stat

0

0

0

0

0

0

158

Capitol

Subcap

Paragraf

Din cheltuieli totale:

0

0

0

0

0

0

159

66

   

SĂNĂTATE

0

0

0

0

0

0

160

 

04

 

Servicii medicale ambulator

0

0

0

0

0

0

161

   

02

Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice

0

0

0

0

0

0

162

   

50

Alte servicii medicale ambulatoriu

0

0

0

0

0

0

163

 

05

 

Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar

0

0

0

0

0

0

164

 

06

 

Servicii medicalein unitaţi sanitare cu paturi

0

0

0

0

0

0

165

   

01

Spitale generale

0

0

0

0

0

0

166

   

06

Sanatorii balneare şi de recuperare

0

0

0

0

0

0

167

 

10

 

Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate

0

0

0

0

0

0

168

 

50

 

Alte cheltuieli in domeniul sanataţii

0

0

0

0

0

0

169

   

01

Activitati de ergoterapie in unitaţi sanitare

0

0

0

0

0

0

170

   

50

Alte instituţii si acţiuni sanitare

0

0

0

0

0

0

                     
                     

 

   

 

   
 
 
     
                     
                     
                     
                                     

 

 

 

Internare interventii chirurgicale/nasteri

Este necesar un repaus alimentar si de lichide de minim 6 ore de la momentul programarii interventiei dumneavoastra. Internarea in spital se va realiza inainte cu 2 ore...
Vezi mai multe...

Contact spital

Folosiţi formularul de contact pentru a afla orice informaţie doriţi să aflaţi. Veţi fi contactat(ă) cât mai curând posibil cu toate detaliile solicitate de către dumneavoastră...
Vezi mai multe...